Introductie

Zorgverband is onderdeel geworden van CGM Nederland.

Zorgverband is een software systeem dat het netwerk ondersteunt rond iemand die zorg nodig heeft als gevolg van een chronische ziekte of een handicap. Met Zorgverband kunnen professionals en niet-professionals eenvoudig met elkaar samenwerken op een manier die de zelfregie en zelfredzaamheid van de cliënt bevordert.

Iemand die zorg nodig heeft krijgt hulp van verschillende mensen, professionals en niet-professionals. Deze hulp wordt niet goed onderling afgestemd. Daardoor kunnen cliënt, mantelzorger en thuiszorg tegenstrijdige adviezen krijgen. Ook de informatie die bijvoorbeeld de huisarts krijgt is onvolledig waardoor hij zich soms slecht een beeld kan vormen van de problematiek.

Dat is niet efficiënt en komt de kwaliteit van de zorg niet ten goede.
Netwerk Zonder Zorgverband
Met Zorgverband communiceren alle betrokkenen op een gestructureerde wijze via het Zorgverband systeem: men deelt informatie. Daardoor zal de cliënt en zijn omgeving op een eenduidige wijze geïnformeerd worden. Ook de huisarts of een paramedicus zal goed geïnformeerd zijn.

Eventuele problemen worden snel gesignaleerd en binnen het netwerk opgelost zodat onnodige (tijdelijke) opnames in een verpleeghuis of ziekenhuis worden voorkomen.
Netwerk Met Zorgverband

Wat betekent Zorgverband voor u