Wat betekent Zorgverband voor u?

Veel mensen hebben door ouderdom, een handicap of een chronische ziekte hulp nodig. Die hulp wordt vaak gegeven door mensen uit de directe omgeving zoals de partner, kinderen of andere familieleden. Daarnaast is vaak professionele hulp nodig, bijvoorbeeld  thuiszorg, de wijkverpleegkundige, de huisarts en zijn praktijkondersteuner en diverse therapeuten en medische specialisten. Het is daarbij belangrijk om het overzicht te houden en ervoor te zorgen dat iedereen goed samenwerkt binnen dit netwerk. Dat is niet eenvoudig want het is in de praktijk onmogelijk om alle betrokkenen uit het netwerk vaak genoeg voor overleg bijeen te roepen. Daar biedt het Zorgverband systeem een oplossing:

  • Binnen het Zorgverband systeem is één dossier dat door iedereen uit het netwerk gebruikt wordt.
  • Het dossier is zo opgezet dat iedereen in het netwerk toegang heeft tot de informatie die voor hem van belang is: dit betekent dat men niet wordt afgeleid door informatie die voor hem niet van belang is en dat privé-informatie alleen zichtbaar is voor degenen die dat echt moeten en mogen weten.
  • Structuur wordt bereikt doordat via het systeem gerichte vragen gesteld worden. Daarmee worden eventuele problemen in kaart gebracht en wordt de voortgang van de aanpak van de problemen systematisch bijgehouden. Als er iets bijzonders aan de hand is worden degenen die dat moeten weten daarop automatisch geattendeerd.

Alle betrokkenen werken dus in het netwerk samen via het Zorgverband systeem:


Voor een cliënt is Zorgverband vooral het middel om zelfregie en zelfredzaamheid te behouden. Daarbij wordt hij ondersteund door een team van professionals en niet-professionals dat goed samenwerkt.
Netwerk Met Zorgverband
De mantelzorger staat er niet alleen voor omdat hij of zij onderdeel is van een team waarin ook de zorgprofessionals zitten. Dit team ondersteunt de cliënt en de mantelzorger. In het dossier staat welke bijdrage de mantelzorger kan en wil leveren aan de zorg. Mantelzorger In Smn
De familie kan via het internet op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, ook als de cliënt deze informatie niet zelf kan geven. Op deze wijze kan zij ook op afstand betrokken blijven. De familie kan op elk moment van de dag informatie over de cliënt inzien: zij zijn dus niet afhankelijk van de toevallige beschikbaarheid van zorgverleners. Familie In Smn

De professionals weten van elkaar en van de niet-professionals wat ze doen, en weten wat er precies van hun verwacht wordt. Dat schept duidelijkheid, vooral naar de cliënt en de mantelzorger toe.
Professionals In Smn
De coördinator is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het netwerk. Hij legt vast wie wat doet en let erop of alles naar behoren loopt. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en de mantelzorger. Coordinator Van Het Netwerk

Hoe werkt het?