Hoe werkt het?

Om met het Zorgverband systeem te kunnen werken heeft u slechts een computer, laptop of tablet met toegang tot het internet nodig. Vervolgens kunt u inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord: u krijgt toegang tot uw eigen dossier of het dossier van degene waarvoor u zorgt.

Het belangrijkste onderdeel van het Zorgverband systeem is het zorgleefplan dat iedere zorgvrager heeft. In het zorgleefplan worden problemen beschreven. Voor elk probleem wordt beschreven hoe het aangepakt gaat worden. Dit kan gebeuren door interventies in de vorm van kortdurende zorg of langdurige, structurele zorg. Voor elke interventie wordt een doel beschreven en wordt aangegeven hoe en door wie de interventie wordt uitgevoerd.

Met Zorgverband krijgt elke zorgvrager een eigen pagina op een website: dat is de eigen plek van de zorgvrager. Hierop wordt zijn zorgleefplan weergegeven en bijgehouden.

Het zorgleefplan wordt opgesteld door de (zorg)coördinator (1). Wanneer er over de voortgang van  de zorg wordt gerapporteerd (2) worden belangrijke wijzigingen doorgespeeld aan alle betrokkenen (3). Ook de coördinator wordt op de hoogte gesteld (4) en beoordeelt of wijzigingen in de zorg nodig zijn.
Zorgleefplan

Signalen en instrumenten worden gebruikt om het zorgleefplan op te stellen en bij te stellen. Feedback uit de voortgangsrapportage en evaluatie van de interventies kan aanleiding zijn tot het geven van signalen of het inzetten van instrumenten.

Signalen, Instrumenten En Zlp

U kunt bekijken welke taken op reguliere basis door de thuiszorg worden uitgevoerd en welke notities er bij de overdracht zijn gemaakt.

Verder kunt u precies zien wie welke rol speelt in het netwerk.

Een meer gedetailleerde beschrijving vindt u in het Overzicht Zorgverband.

Kan ik Zorgverband gebruiken?