OZO verbindzorg

In een verzorgingshuis wonen meerdere mensen bij elkaar die in meer of mindere mate verzorgd moeten worden. Als gevolg van bijvoorbeeld ouder worden hebben ze hulp en ondersteuning nodig bij hun dagelijkse bezigheden en persoonlijke verzorging. Soms zal ook verpleegkundige hulp nodig zijn. Opname in een verzorgingshuis is belastend voor alle betrokkenen: de zorgvrager zelf en zijn of haar partner, maar ook de eventuele kinderen.

OZOverbindzorg is een hulpmiddel waarmee opname in een verzorgingshuis kan worden voorkomen: de zorgvrager blijft gewoon thuis wonen. Door de zorg thuis – met behulp van internet op de computer – optimaal te organiseren wordt dat mogelijk. Slechts in geval van ernstige lichamelijke of geestelijke problemen, waarbij een zorgvrager een verpleeghuisindicatie heeft, zal het meestal niet mogelijk zijn thuis te blijven wonen.

Cindy Hobert "Hoe meer je aan preventie doet, hoe meer je kunt besparen op eerste en tweedelijns zorg. Ook worden mantelzorgers met OZOverbindzorg beter ondersteund. Zo kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.”"

Cindy Hobert van OZOverbindzorg
In OZOverbindzorg krijgt elke zorgvrager een eigen pagina op een internet website waarop zijn zorgplan wordt weergegeven en bijgehouden. In een zorgplan staat welke zorg (verzorging, behandeling, verpleging) iemand nodig heeft en er wordt in aangegeven hoe en wanneer die zorg wordt gegeven en door wie. Om een goed zorgplan op te stellen komt een team van zorgverleners bij de zorgvrager thuis op bezoek voor gezamenlijk overleg. Daarbij kan ook een eventuele mantelzorger aanwezig zijn. In ieder geval zullen de wijkverpleegkundige en de huisarts (of een praktijkondersteuner) aanwezig zijn bij de zorgplanbespreking. De zorgvrager zelf neemt, eventueel met zijn mantelzorger, de beslissingen over zijn eigen zorg. De eigen pagina op de internetwebsite is en blijft van de zorgvrager zelf. Het zorgplan wordt regelmatig gezamenlijk geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Het gebruik van het Zorgverband systeem maakt het mogelijk alle mensen die betrokken zijn bij de zorgvrager (familie, thuiszorg, (para)medici) met elkaar te laten communiceren en om de zorg af te stemmen. Iedereen die van de zorgvrager toestemming krijgt, kan de voortgang van de zorg inzien en daaraan bijdragen.

Lees verder op Sallandbuiten.nl