Raalte

Logo Ozo In de gemeente Raalte werken huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, gemeente Raalte (WMO) en thuiszorg samen rondom kwetsbare ouderen. OZOverbindzorg faciliteert de nieuwe samenwerking waarbij de cliënt centraal staat.
Cindy Hobert "Er was een cliënt die we helemaal niet in het vizier hadden. Door het afnemen van de GFI en de Trazag vragenlijsten zijn we zeer intensief bezig geweest om helder te krijgen wat er aan de hand is. We hebben hiermee kunnen voorkomen dat deze persoon tussen wal en schip zou vallen. Het was namelijk iemand die niet zelf aan de bel zou trekken en ook niemand in zijn omgeving had die dat zou doen.

De huisarts is direct met mantelzorgster in de Zorgverband toepassing aan het communiceren over een behandeling. Zij doen dat op de momenten die voor hen het beste uitkomen. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik en de bijwerkingen van een nieuw medicijn goed in de gaten gehouden. De huisarts vertelt de mantelzorgster waar deze op moet letten en de mantelzorger rapporteert over het verloop. Dit scheelt veel onnodige consulten en zorgt er voor dat de cliënt en mantelzorger heel goed zelf het herstel kunnen monitoren."


Cindy Hobert van OZOverbindzorg
"Een patiënt met COPD moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Hij was tevens mantelzorgster voor zijn partner. De partner was niet zelfredzaam en moest gedurende de opname elders verzorgd worden. Dit is uiteindelijk allemaal gelukt middels het systeem. De maatschappelijk werkt ook met het systeem en heeft de voortgang en opnames middels het systeem teruggekoppeld. Dit betekent voor mij een hele efficiënte manier van werken. Ik krijg geen paniek telefoontjes en weet dat beide patiënten in goede handen zijn."

"Ik kreeg maandag bericht van een mantelzorgster die in Gouda woont over zijn moeder die in Luttenberg woont. In de mail meldde hij verschillende zaken waar hij zich zorgen over maakte. Ik was heel blij met zijn scherpe observaties. Hierdoor krijg ik goed in beeld hoe het met de cliënt gaat."


Ger van der Vlies, huisarts Luttenberg
"Van alle cliënten zijn op 1 na alle mantelzorgers actief met het systeem. We hebben op een informatiemiddag over onze nieuwe manier van werken geïnformeerd en over het systeem. Iedereen was heel enthousiast"

Wijkverpleegkundige Rita Hobert, Zorggroep Raalte

Wat is OZO verbindzorg?