mantelzorger

Mantelzorger dochter Elly Coumans-Horyon woont het dichtst bij en neemt daarom als mantelzorger deel aan de zorgplanbesprekingen over haar moeder. “Het is fijn dat je met z’n allen bij elkaar zit en dat iedereen z’n zegje kan doen. Je komt tot een conclusie en kunt dan iets regelen. Zo bleek onlangs dat mam beter af was bij de dagbehandeling dan bij de zorgboerderij waar ze eerst naar toe ging.”