Ketenzorg Dementie

Logo Skd Huisartsen, klinisch geriater, Zorgkantoor, Gemeenten, thuiszorg, Welzijn, GGZ en Stichting Alzheimer regio ‘s -Hertogenbosch werken samen in de Ketenzorg Dementie. Zorgverband faciliteert de nieuwe samenwerking waarbij de cliënt centraal staat.
Logo Leeg "Om te voorkomen dat professionals omwille van de samenwerking vooral opgeslokt worden door overleggen, is het Zorgverband systeem onmisbaar."

"Samenwerken gaat vooral om goede communicatie en afstemming op het niveau van de ervaren problematiek van de persoon met dementie en diens mantelzorger(s)."

"Het paradigma
van verzorgingsstaat naar een zelfredzame maatschappij is alleen haalbaar als mensen in de thuissituatie ook voldoende geïnformeerd worden over de situatie waar ze in zitten. Zonder kennis valt er weinig te regisseren noch zelfredzaam te zijn. Zorgverband ondersteunt deze kennis en de overdracht van expertise naar niet-professionals door hen vragenlijsten aan te reiken. Hiermee weten cliënten en mantelzorgers waar ze precies op moeten letten in een thuissituatie."

Kirsten Beekhuis, projectleider
"Met de toepassing kan ik mijn enorme patiëntenpopulatie echt in kaart brengen en heb ik alle relevante informatie verzameld in het Zorgleefplan. Voorheen moest ik achter de mensen van de dagbehandeling aan om te weten hoe het ging met een patiënt.

In onze samenwerking is de rapportage veranderd van uitgebreid informeren naar heel gericht en compact rapporteren".
praktijkondersteuner huisarts Den Bosch