signalen

Iedereen uit het netwerk van een cliënt kan een signaal geven wanneer hij zich ergens ongerust over maakt (1). Een signaal is een bericht aan de coördinator (2). Deze zal het afhandelen, vaak in samenspraak met huisarts, specialist of paramedicus of met de cliënt en zijn omgeving (3). Het resultaat kan zijn dat er vragenlijsten worden afgenomen en/of dat de zorg wordt aangepast. Dit wordt dan weer vastgelegd in het zorgleefplan. Het resultaat van het signaal wordt altijd gecommuniceerd met degene die het signaal heeft gegeven (4). Signaal In Het Netwerk