gemeenten

Gemeenten krijgen in de nabije toekomst een rol bij het bieden van zorg en ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De invulling zal per gemeente verschillen.

Het landelijke beleid is dat gemeenten de uitvoering zoveel mogelijk laten doen door de cliënten zelf, eventueel samen met mantelzorgers en vrijwilligers. Pas als dat niet lukt zullen professionals worden ingezet.