coördinator

Een coördinator wordt ook wel zorgcoördinator, zorgregisseur of case manager genoemd. Vaak wordt de functie uitgevoerd door een wijkverpleegkundige, een POH (praktijkondersteuner huisarts) of een consulent ouderenzorg. Het is degene die de zorg rond de cliënt coördineert. Dit gebeurt in overleg met de cliënt zelf, de mantelzorger en anderen die bij de zorg betrokken zijn. Coordinator Van Het Netwerk