Implementatietraject

Zorgverband is vooral een samenwerkingsmodel. Dat betekent dat alle partijen eenzelfde idee moeten hebben over de samenwerking rond de cliënt. In de praktijk betekent het dat er op strategisch, tactisch en operationeel niveau afgestemd moet worden over verantwoordelijkheden, rollen en taken. Het implementeren van een Zorgverband systeem gebeurt aan de hand van een draaiboek zodat geen essentiële zaken vergeten worden. Het blijkt in praktijk dat in de organisatie één duidelijk aanspreekpunt moet zijn voor alles wat met de implementatie te maken heeft.

Elke organisatie werkt wat anders: zo zal men andere instrumenten gebruiken. Gedurende het implementatietraject zal besloten moeten worden welke  instrumenten gebruikt gaan worden. Bestaande instrumenten kunnen worden aangepast of nieuwe instrumenten ontwikkeld. Dit vereist een goede kennis van de zorg en het zorgaanbod en daarnaast een goede kennis van de Zorgverband software. Zorgverband specialisten verzorgen dit tijdens het implementatietraject.

Training maakt deel uit van het implementatietraject. Daarbij gaat het vaak om het aanleren van een andere manier van werken en om het efficiënt omgaan met de website.

Via het internet