Het netwerk rond de cliënt


Voor een cliënt is Zorgverband vooral het middel om zelfregie en zelfredzaamheid te behouden. Daarbij wordt hij ondersteund door een team van professionals en niet-professionals dat goed samenwerkt.
Netwerk Met Zorgverband
De mantelzorger staat er niet alleen voor omdat hij of zij onderdeel is van een team waarin ook de zorgprofessionals zitten. Dit team ondersteunt de cliënt en de mantelzorger. In het dossier staat welke bijdrage de mantelzorger kan en wil leveren aan de zorg. Mantelzorger In Smn
De familie kan via het internet op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, ook als de cliënt deze informatie niet zelf kan geven. Op deze wijze kan zij ook op afstand betrokken blijven. De familie kan op elk moment van de dag informatie over de cliënt inzien: zij zijn dus niet afhankelijk van de toevallige beschikbaarheid van zorgverleners. Familie In Smn

De professionals weten van elkaar en van de niet-professionals wat ze doen, en weten wat er precies van hun verwacht wordt. Dat schept duidelijkheid, vooral naar de cliënt en de mantelzorger toe.
Professionals In Smn
De coördinator is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het netwerk. Hij legt vast wie wat doet en let erop of alles naar behoren loopt. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en de mantelzorger. Coordinator Van Het Netwerk

Het Zorgverband systeem